Ochrana dat u Best-BikeTours

Na ochraně Vašich nám svěřených dat nám velice záleží. Základem pro citlivé zacházení s Vašimi osobními daty jsou ustanovení německého zákona na ochranu dat, (BDSG), Telemediengesetz (TMG) – zákona o elektronických informacích a komunikačních službách a dalších zákonů o ochraně dat Evropské unie a země Baden-Württemberg.
Abychom zabránili ztrátě, manipulaci nebo zneužití dat, provedli jsme organizační a technická opatření, která průběžně optimalizujeme.

 

Prohlášení o ochraně dat vztahujících se na zasílání Newsletter
Best-BikeTours GmbH informuje zájemce a zákazníky bezplatně v intervalu jednoho až dvou měsíců o mimořádných akcích a aktuálních nabídkách.
Data nejsou předávána dalším osobám.
Zasílání Newsletters můžete kdykoliv v budoucnosti odhlásit e-mailem na adresu info(a)best-biketours.com, telefonicky pod číslem 49-(0)7531-916 093 nebo poštou na adresu:
Best-BikeTours GmbH
Kanzleistr. 14
D-78462 Konstanz

Vysvětlení ochrany dat při používání Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“).  Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tj. textová data, která, uložená na Vašem počítači, umožní analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o Vašem použití této webové stránky, které se vytvoří pomocí Cookie, se přenášejí na server firmy Google v USA a tam se ukládají.
V případě aktivování IP-anonymizace na této webové stránce však bude Vaše IP-adresa firmou Google, v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech v rámci dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem zkrácena. Na žádost provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání této webové stránky, aby mohl pro provozovatele sestavit zprávu o aktivitách na ní a poskytnout další služby, spojené s užíváním webové stránky a internetu. Vaše IP-adresa, která byla zprostředkována v rámci Google Analytics, nebude  spojována s ostatními daty v Googlu.
Uložení Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho browseru; upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci používat všechny funkce této website v plném rozsahu.  Kromě toho můžete zamezit evidování těch dat Googlem (včetně Vaší IP-adresy), která byla vytvořena pomocí Cookie a která se vztahují k používání website, jakož i jejich zpracování, pokud si pod následujícím spojením stáhnete a instalujete tam uvedený Browser-Plugin.
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vysvětlení ochrany dat při používání Facebook-Plugins (Like-Button)
Na našich stránkách jsou integrovány Plugins sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook-Plugins poznáte podle Loga Facebooku nebo podle “Like-Button” (“líbí se mi“) na naší stránce. Přehled Facebook-Plugins naleznete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/ . Když navštívíte naše stránky, bude přes Plugin navázáno přímé spojení mezi Vaším browserem a serverem Facebooku.
Facebook tímto obdrží informaci, že jste navštívili Vaší IP-adresou naše stránky. Když nakliknete Facebook „Like-Button“ a současně jste nalogováni ve Vašem Facebook-Account, můžete obsah našich stránek odkázat na Váš profil ve Facebooku. Tím může Facebook návštěvu našich stránek zařadit do Vašeho uživatelského konta.
Upozorňujeme, že jako vlastníci stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných dat a jejich užití ve Facebooku. Další informace naleznete ve vysvětlení ochrany dat Facebooku pod de-de.facebook.com/policy.php
Jestliže si nepřejete, aby Facebook zařadil návštěvu našich stránek do Vašeho uživatelského konta Facebooku, pak se z něj prosím vylogujte.
Toto vysvětlení se zakládá na Příklad pro Facebook-Disclaimer od Dr. Thomase Helbinga z Kanceláře pro právo ochrany IT a dat)

Vysvětlení ochrany dat při použití Twitteru
Na naších stránkách jsou začleněny funkce Twitteru. Tyto funkce nabízí firma Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkce “Re-Tweet” budou Vámi navštívené vebové stránky spojeny s Vaším Twitter-Account a přístupné ostatním uživatelům. Přitom budou také data na Twitter přenesena. Upozorňujeme na to, že my jako organizace nabízející stránky, nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných dat, ani o jejich použití ve Twitteru. Další informace naleznete ve vysvětlení ochrany dat při použití Twitteru pod twitter.com/privacy. Vaše nastavení ochrany dat u Twitteru můžete změnit u konta nastavení pod twitter.com/account/settings.
Toto vysvětlení se zakládá na Příklad pro Twitter Disclaimer od eRecht24

Vezměte prosím na vědomí, že tento text je překladem německého impresum. Německá verze je jediná právně závazná.